I Gusti Ngurah Prama SuciptaNama: I Gusti Ngurah Prama Sucipta
Jabatan: KASI PERENCANAAN
NIP: -